Giraffer

Giraffer er verdens højeste landdyr. En hangiraf kan blive op til 5.5 meter høj, og halsen alene kan blive 2.4 meter lang. Man mener at giraffer er blevet så høje, fordi det har været en fordel at kunne nå mad, som kun få dyr har kunnet nå. På den måde har de højeste giraffer igennem tiden kunnet overleve perioder med sparsomt føde, hvorimod de lavere har måttet bukke under. Gennem mange generationer er giraffen blevet højere og højere.

Giraffer er drøvtyggere og ligesom koen på marken, bevæger maden sig op i munden for igen at blive tygget. Dette kan ses som en bule på halsen (maden), der bevæger sig op gennem halsen op til hovedet.

Da giraffer skal kunne pumpe blodet mod tyngdekraften fra hjertet helt op til hovedet (ca. 3 meter) har giraffer et stort hjerte, som kan veje omkring 11 kg og blive ca. 60 cm langt. Blodet har et tryk ved hjertet der er næsten dobbelt så højt som en almindelig ko.

Giraffen får 1 føl ad gangen.


Se video med giraffer
Se video med giraffer
Se video med giraffer