Næsebjørne

Næsebjørne har fået deres navn pga. deres lange fleksible næse, som de bruger til fødesøgning i jorden i Sydamerikas fugtige regnskov.

Hunnæsebjørne lever i små flokke sammen med deres unger. Kun i den 2 – 4 uger korte parringstid får hanner adgang til gruppen, men de jages ud, så snart parringstiden er slut.

Før ungerne fødes bygger hunnerne hver især en rede i træerne. Her føder de 3 – 4 blinde unger, som de efter fødslen opholder sig i alene med en 5 – 6 uger. Herefter er ungerne store nok til at følge flokken. Hanungerne forlader flokken omring 3 års alderen, og hunungerne bliver i flokken.

Vores næsebjørne har deres anlæg i abehuset.