Tapir

Man skulle tro at lavlandstapiren var nært beslægtet med myreslugere, men de er tættest beslægtet med heste og næsehorn.

Tapiren er et tyk hudet dyr med en kort snabel. De har 4 tæer på forfødderne og 3 på bagfødderne.

Lavlandstapirens levested er Amazonen i Sydamerika. De går gerne i vand for at spise vandplanter, men også hvis de skal flygte fra rovdyr. Man har set en lavlandstapir dykke ned på dybt vand for at få en jaguar, der holdt fast i ryggen på tapiren til at slippe.

Tapirer ser ikke særlig godt, men benytter hørelsen og især lugtesansen til fødesøgning. Når man ser på tapirer, kan man se at deres tragtformede ører bevæger sig for at lytte i bestemte retninger.

Vores lavlandstapirer er med i et internationalt avlsprogram (EEP). Vi er begunstiget med et tapirpar, som føder hunner, hvilke der er mangel på i avlsprogrammet.

Hannerne kan veje 180-300 kg mens hunnerne kan veje 90-180 kg.

Se video med tapir